Životopis Marie Montessori

 

Marie Montessori (dále v textu taky jen „MM“) se narodila 31. 8. 1870 v Chiaravalle v Itálii. Byla jediným dítětem Alesandra Montessori a Renilde Stoppani. Díky matce měla MM velké sociální cítění. V matce také měla velkou podporovatelku pro studium oborů, které dříve byly jen pro muže.

Studovala fyziku a matematiku a přírodní vědy v Římě. Chtěla studovat lékařství, které v té době bylo přístupno pouze mužům, proto zažádala o slyšení u papeže, aby mohla na lékařské fakultě studovat. Papež jí výjimku udělil. Studium nebylo lehké, neb některé předměty musela si nastudovat samostatně mimo výuku – např. pitvu. V roce 1896 jako první žena v Itálii promovala na lékařské fakultě.

Po studiu pracovala jako asistentka na psychiatrické klinice v Římě. Zjistila, že o děti není třeba pečovat jen po zdravotní stránce, ale i po stránce pedagogické. Hodně se inspirovala díly francouzských doktorů J. M. Itarda a E.Séguina a vypracovala pedagogický program pro děti s mentálním postižením. Tento program vycházel z praxe, kdy pozorovala děti, které ze začátku jen tam seděly a hleděly do prázdna. Jednou jim přinesla destičky s písmenky a zjistila, že děti jsou lačné po nových informacích. Začala tedy s nimi intenzivně pracovat, ale stále se nechala vést samotnými dětmi. Postupně se děti zdokonalily natolik, že se MM rozhodla přihlásit je do srovnávacích testů se zdravými dětmi. Její děti uspěly ve všech oblastech.

Tyto své poznatky zařadila do přednášek na lékařských sympóziích. Její program byl na tolik úspěšný, že řada dětí se mohla později zapojit do výuky na klasické škole se zdravými dětmi. V letech 1898-1900 pracovala jako vedoucí školy pro vzdělávání léčebných pedagogů a zároveň prováděla praxi dětské lékařky v Římě. V této době měla milostný poměr se svým kolegou a také úspěšným lékařem Bohužel věděla, že pokud se vdá, bude se muset vzdát své práce a být doma jako „správná žena“. Naneštěstí otěhotněla, cítila, že dítě by velmi chtěla, ale její životní úkol je pomoci vícero dětem. Dne 31. 3. 1898 se jí narodil nemanželský syn Mario. Otec Maria pocházel z velmi bohaté a vážené rodiny, takže Maria dali do náhradní rodiny, aby nebyla pošpiněna čest jeho rodiny. S MM se rozešel a po čase se oženil s ženou hodnou jeho stavu. MM svého syna pravidelně navštěvovala, ale on nesměl vědět, že je jeho matkou. Vytvořil se mezi nimi velmi krásný kamarádský vztah. V 15 letech mu prozradí, že je jeho matkou a bere si ho již natrvalo k sobě.

V roce 1902 ukončila studium pedagogiky, experimentální psychologie a antropologie. Později (1904-1908) vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě.

Přemýšlela o tom, že její pedagogický program by šel uplatnit i při práci se zdravými dětmi. V roce 1907 založila v chudinské čtvrti v Římě školu Casa dei Bambini – Dům dětí. Do školy docházely děti z chudinských, negramotných rodin ve věku 3-7 let. Pro tyto děti vyráběla řadu didaktických pomůcek, které nenásilnou formou děti rozvíjely. Její didaktická metoda v kombinaci s didaktickými pomůckami měla brzy výsledky. M.Montessori se rozhodla své poznatky sepsat a vydat knižně. Od roku 1908 opouští všechna prestižní místa na univerzitě, přestává být aktivní lékařkou a věnuje se pouze spisovatelské a přednáškové práci.

V roce 1909 vychází její kniha Tajuplné dětství – stěžejní dílo MM, díky kterému se metody MM rozšířily do dalších škol v Itálii, Anglii, Švýcarsku, Anglii, Argentině a Americe?.

Vedla řadu vzdělávacích kurzů v Evropě i v zámoří. V roce 1913 byla v Americe založena Montessori Education Association. V roce 1915 cestuje M.Montessori do Ameriky se svým synem Mariem (je mu 17 let).  Zde se z nich stávají pracovní partneři.

V roce 1936 uznal práce M.Montessori i S. Freud a ve Vídni byl založen Montessori institut.

Po nástupu fašismu opouští M.Montessori Itálii, protože Mussolini se snaží její pedagogiku zneužít ve prospěch fašismu, s čímž ona nesouhlasí. Po jejím odchodu jsou zavřeny všechny její školy a páleny její knihy.

V roce 1939 odjíždí se svým synem do Indie. Zde oba vedou kurzy pro učitele a zakládají další školy. V Indii píše své další knihy. V Indii se plně rozvíjí oblast vzdělávání zvaná kosmická výchova.

V roce 1949 se MM vrátila definitivně do Evropy a žila v Holandsku. Zde opět začala organizovat kurzy a přednášky, otevírala znovu školy s Montessori pedagogikou.

Zemřela 6. 5. 1952 v Holandsku. Její syn se stal pokračovatelem a nositelem jejích myšlenek, stejně tak i její vnučky.

M. Montessori byla nominována i na Nobelovu cenu míru.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.